Noen nøkkeltall:

Årlig omsetning ca 50 000 000,- eks mva.

Antall ansatte er 38 stk.

Egenkapital er pr dato ca 7 000 000,-

Bygningsmasse:

Firmaet har 4,5 mål tomt sentralt i Hammerfest.

Nytt verksted bygg 320m2 med smøregrav.

Administrasjonsbygg 225m2 og ett kontor bygg 225 m2 på egen 1 mål tomt.

Lagerhall 210 m2

I tillegg 1 stk leilighetsbygg med 4 leiligheter 85m+ garasjer på egen 1 mål tomt.

Godkjenninger:

Firmaet er lokalt godkjent i Hammerfest Kommune for alle typer anleggsarbeider i tiltaksklasse 3.