HMS er Meget viktig hos Larsen Maskin & Transport AS.

Vi har en HMS-leder, ett hovedverneombud og ett verneombud som sørger for at sikkerhet, regler og rutiner blir ivaretatt.

 

HMS-arbeidet i bedriften er prioritert høyt med gode rutiner for avviksmeldinger og RUH skjemaer.

 

Vi har fokus på sikre arbeidsområder før jobben starter. To ganger i måneden har vi prosjektmøter med vår oppdragsgiver, der gjennomgang av pågående og planlagte HMS-tiltak drøftes. Vernerunde er det rutiner på hver 14 dag.

 

På alle jobber med høy risiko har vi en sikker jobbanalyse (SJA) før jobben starter. Firmaet som UE ble utnevnt til månedens entreprenør på Statoil LNG Melkøya i juli 2005. Vi har

meget gode tilbakemeldinger fra våre oppdragsgivere, blant annet Statoil, Statens Vegvesen og Hammerfest Kommune på HMS-arbeidet vi utfører.